La famille Scrophulariaceae

Les différents genres de Scrophulariaceae

Agalinis

Agalinis

plante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Bacopa

Bacopa

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Buddleja

Buddleja

arbuste

Scrophulariaceae

Genre

Calceolaria

Calcéolaire

plante vivacearbusteplante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Chelone

Chélone

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Diascia

Diascie

plante vivaceplante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Digitalis

Digitale

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Erinus

Érine

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Gratiola

Gratiola

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Hebe

Hébés

arbuste

Scrophulariaceae

Genre

Mimulus

Mimule

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Penstemon

Penstémon

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Scrophularia

Scrofulaire

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Verbascum

Molène

plante vivaceplante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Antirrhinum

Mufliers

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Paulownia

Paulownia

arbre

Scrophulariaceae

Genre

Alonsoa

Alonsoa

plante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Asarina

Asarina

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Aureolaria

Aureolaria

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Besseya

Besseya

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Buchnera

Buchnera

plante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Castilleja

Castilleja

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Chaenorhinum

Chaenorhinum

plante vivaceplante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Collinsia

Collinsia

plante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Dasistoma

Dasistoma

plante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

Dermatobotrys

Dermatobotrys

arbuste

Scrophulariaceae

Genre

Nemesia

Némésie

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Parahebe

Parahebe

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Pedicularis

Pedicularis

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Sutera

Sutera

plante vivace

Scrophulariaceae

Genre

Zaluzianskya

Zaluzianskya

plante annuelle

Scrophulariaceae

Genre

4c7ec5c709959a997e3d16bcaa20a2b3uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 6f6adb1afb5fe9912f6e35e83dbad801^^^^^^^^^^^^^^^^^^